Władze i Organy

WALNE ZEBRANIE:
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Samorządy Terytorialne – Członkowie Stowarzyszenia reprezentowane są za pośrednictwem delegatów. Każdy z Samorządów reprezentowany jest przez trzech przedstawicieli.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

h1 h2 herb gminy duzy h3
Powiat Świdnicki Miasto Świdnica Gmina Świdnica Gmina Jaworzyna Śląska

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia. W skład Zarządu wchodzi 7 osób: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik, oraz 4. Członków Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA:

Komisja jest organem kontrolnym SSIG. Składa się z 4 członków: Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz 2. Członków Komisji, wybieranych przez Walne Zebranie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz