Sprawozdanie finansowe 2013

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2013:

Pozostałe dokumenty dotyczące sprawozdania finansowego w roku 2013: