Nasze udziały

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych jest współzałożycielem i udziałowcem wespół z Województwem Dolnośląskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz samorządami Dolnego Śląska (Gminą Polkowice, Gminą Legnica, Miastem Oleśnica oraz Gminą Wałbrzych), Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o..

Nasze udziały opiewają na wartość 100 000,-zł.
Misją Spółki jest wspieranie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorców. Swoje zadania Spółka realizuje między innymi poprzez ułatwianie MŚP dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek finansujących rozwój działalności gospodarczej.

herb1 herb1a
h2 h3 h4 h5
Gmina Polkowice Gmina Legnica Miasto Oleśnica Gmina Wałbrzych