Aktualności
27 kwietnia 2016
 • FUNDUSZ WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH
 • SSIG uruchomiło Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach którego umożliwia uzyskanie, przez Właścicieli nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, krótkoterminowych i niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze. Zapraszamy do składania wniosków!

  18 sierpnia 2015
 • Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Marcinowice
 • W dniu 12 sierpnia 2015r., dzięki uprzejmości Wójta Pana Władysława Gołębiowskiego w Urzędzie Gminy Marcinowice odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. W trakcie prezentacji Prezes Konrad Jabłoński przedstawił ofertę pożyczkową stowarzyszenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zainwestować w rozwój działalności gospodarczej oraz dla osób dopiero zainteresowanych założeniem swojej działalności.
  Oferta pożyczkowa spotkała się z dużym zainteresowaniem obecnych na spotkaniu, co zaowocowało wieloma pytaniami w drugiej części spotkania.

  5 sierpnia 2015
 • Wspieramy
 • W odpowiedzi na inicjatywę Miasta Świdnica i apel Pani Prezydent Beaty Moskal-Słaniewskiej włączyliśmy się w organizację pobytu rodziny z Donbasu. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej, która została przekazana Fundacji Symbioza upełnomocnionej do zbiórki darowizn na ten cel.
  Decyzją Zarządu, wsparliśmy datkiem finansowym organizację Kolejowego Miasta Dzieci w Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej. Ta cenna impreza to znakomite warsztaty przedsiębiorczości, wyzwalania inicjatywy, nabywania umiejętności współpracy w rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

  podziek_jaworz

  12 czerwca 2015
 • V Edycja Dnia „Przedsiębiorczości i pracy”
 • Więcej aktualności >>>

  Szanowni Państwo,
  w związku ze zmianą siedziby
  Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
  informuje iż tymczasowo możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny pod numerami:
  695-946-414, 695-946-415, 530-573-081
  o nowym adresie siedziby zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.


  FUNDUSZ WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH

  Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych uruchamia Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach którego umożliwia uzyskanie, przez Właścicieli nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, krótkoterminowych i niskooprocentowanych pożyczek
  z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

  O pożyczkę mogą ubiegać się Właściciele nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, na których nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

  WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI:

  1. Posiadanie zdolności do spłaty pożyczki, weryfikowane na podstawie wniosku pożyczkowego,

  2. Posiadanie zabezpieczenia w wysokości min. 100% wartości pożyczki,

  3. Dostarczenie przez Wnioskodawcę niezbędnych dokumentów tj.:

  1. Wniosek pożyczkowy,

  2. Dokument stwierdzający prawo własności nieruchomości,

  3. Umowa o dofinansowanie budowy oczyszczalni/zbiornika bezodpływowego zawarta z właściwym organem dysponującym środkami z przeznaczeniem na dotacje.

  PARAMETRY POŻYCZKI:

  1. Maksymalna kwota pożyczki:

  1. Dla przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków jednorodzinnych (do 15 osób) – 12 000 zł

  2. Dla przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków wielorodzinnych (powyżej 15 osób) – 35 000 zł

  3. Dla szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo – gospodarcze (szamba) – 10 000 zł

  1. Okres spłaty: nie później niż do 31.12.2016r.

  2. Oprocentowanie: 3,99%

  3. Forma spłaty pożyczki: w miesięcznych ratach bądź jednorazowo w ustalonym terminie

  4. Warunkiem wypłaty pożyczki jest uiszczenie kwoty dyskonta handlowego lub potrącenie jej z kwoty pożyczki.

  (kwotę dyskonta handlowego stanowi suma odsetek naliczonych od daty wypłaty środków do dnia spłaty pożyczki)

  Więcej informacji i wzory dokumentów dostępne pod numerem telefonu 695-946-414, 695-946-415, w zakładce FUNDUSZ WSPIERANIA INICJATYW EKOLOGICZNYCH lub w siedzibie Stowarzyszenia.

  ZAPRASZAMY!

  Świdnica, 21 kwietnia 2016r.

  statuetka