Nasze Wyróżnienia

2003 r. :
II pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wskaźnika aktywności – oceniający: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
III pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wartości udzielonych poręczeń do posiadanego kapitału – oceniający: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
IV pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wskaźnika aktualnego wykorzystania kapitału – oceniający:
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

2004 r. :
I pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wskaźnika aktywności – oceniający: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
II pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wartości udzielonych poręczeń do posiadanego kapitału – oceniający:
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
III pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wskaźnika aktualnego wykorzystania kapitału – oceniający:
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

2005 r. :
II pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł w osiąganiu wartości udzielonych poręczeń do posiadanego kapitału – oceniający:
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych
I pozycja w Polsce wśród Funduszy Poręczeniowych do 1 mln zł osiąganiu wskaźnika aktualnego wykorzystania kapitału – oceniający:
Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

11.2010 r.
I miejsce na Dolnym Śląsku i tytuł „ Regionalnego Lidera Innowacji i Rozwoju”

12.2010 r.
II miejsce w Polsce ex aequo i tytuł „ Krajowego Lidera
Innowacji i Rozwoju” przyznany przez Fundację Innowacji i Rozwoju z Warszawy, objętym patronatem:
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
Ministerstwa Gospodarki; Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Narodowego Banku Polskiego;
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Urzędu Patentowego; Związku Banków Polskich;
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; Instytutu Badań Rynku,
Konsumpcji i Koniunktury.

Mecenasem konkursu był Bank PKO S.A. Wyróżnienie przyznano za autorską koncepcję Wsparcia Wspólnot Mieszkaniowych, podejmujących się procesów rewitalizacyjnych.

28.10.2011r.
– Nominat (Wyróżnienie) Nagrody Gospodarczej „Gryf Świdnicki”
w kategorii Innowacyjność – Miasto Świdnica.

19.09.2014r.
– Nagroda Banku Gospodarstwa Krajowego za wyróżniającą się realizację projektu JEREMIE w regionie i wspieranie z sukcesem lokalnej przedsiębiorczości.

Wyróżnienia i Podziękowania