Sprawozdanie 2017

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego za rok 2016:

Pozostałe dokumenty dotyczące sprawozdania finansowego w roku 2016: