Pliki do pobrania

WNIOSEK POŻYCZKOWY   (PDF DOC)
OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY   (PDF DOC)
OSOBISTY KWESTIONARIUSZ PORĘCZYCIELA(PDF DOC)
UPOWAŻNIENIE BIG KONSUMENT  (PDF DOC)
UPOWAŻNIENIE BIG PRZEDSIĘBIORCA  (PDF DOC)
ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU (PDF DOC)
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów MŚP (PDF DOC)
REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW DFR (DOCX)