Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych uruchamia Fundusz Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, w ramach którego umożliwia uzyskanie, przez Właścicieli nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, krótkoterminowych i niskooprocentowanych pożyczek z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo – gospodarcze.

O pożyczkę mogą ubiegać się Właściciele nieruchomości z terenów Gmin Członków Stowarzyszenia, na których nie przewiduje się, zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.